Tapu.com Çözüm Merkezi

Minimum Satış Fiyatı Neden Gizlidir?

Bilge Bilir -

Bir gayrimenkul açık artırmaya konu olduğunda gayrimenkulün sahibiyle bir minimum satış fiyatı belirlenir. Bu fiyat o günün koşulları ve ihtiyaçları doğrultusunda satıcının satış yapmayı kabul edebileceği en düşük fiyattır. Bu minimum satış fiyatı gizlidir.

Özellikle satıcıların razı oldukları ve piyasa koşullarının altında kalabilen minimum satış fiyatları, alıcılar arasındaki rekabeti engellememesi için gizlenir. Diğer bir deyişle satıcı razı olduğu bedeli açıkça ortaya koyduğunda alıcılar arasında pek rekabet oluşmaz. Alıcıların rekabetçi teklifleriyle oluşacak en yüksek fiyat dengesi Tapu.com'un asıl amaçlarından biridir. 

Gayrimenkulün sahibi bu minimum satış fiyatının üstünde gerçekleşen tüm teklifleri kabul etmekle yükümlüdür. Minimum satış fiyatının altında gerçekleşen tekliflerde gayrimenkulünü satma zorunluluğu yoktur.

Ancak bazı durumlarda açık artırmada gelinen en yüksek teklif, minimum satış fiyatını geçemese de, yeterince yaklaşmış olduğundan gayrimenkulün maliki mülkünü satma yoluna gidebilir. Bu karar tamamıyla satıcının kendi inisiyatifindedir. Bu nedenle alıcılar minimum satış fiyatını geçmese de verdikleri tekliflerden sorumludur ve bu tekliflerle artırmayı kazanabilirler. 

Teklif, minimum satış fiyatına eşit veya üstünde olduğu durumda gayrimenkulün sahibi mülkünü satmakla yükümlüdür. Aksi halde Tapu.com ile yapılan sözleşmesindeki yaptırımlar devreye girer. 

Bu makale yardımcı oldu mu?
1 kişi içerisinden 1 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü
Başka sorularınız var mı? Bir talep gönder

Yorumlar

Bir Zendesk Hizmetidir